Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

abysálny – význam cudzieho slova

žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný