Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidofóbia - význam cudzieho slova

vlastnosť rastlín vyžadujúcich pôdu s prítomnosťou alkalickej reakcie