Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidofóbna rastlina - význam cudzieho slova

vyžaduje pôdu s alkalickou reakciou