Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidofilný - význam cudzieho slova

kyslomilný, žijúci v kyslom prostredí