Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidofilný – význam cudzieho slova

kyslomilný, žijúci v kyslom prostredí