Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

acidolýza - význam cudzieho slova

hydrolýza s použitím kyseliny