Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adícia - význam cudzieho slova

chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky; súhrn, súčet, zlučovanie