Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptácia – význam cudzieho slova

prestavba, prispôsobenie stavby alebo veci iným účelom; proces premeny fauny a flóry pod vplyvom meniaceho sa prostredia; prispôsobenie umeleckého žánru na iný