Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptát – význam cudzieho slova

pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu