Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptátor – význam cudzieho slova

pôvodca adaptácie