Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adaptívny – význam cudzieho slova

prispôsobujúci sa podmienkam, daným okolnostiam