Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adekvátnosť – význam cudzieho slova

primeranosť, zhoda