Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adekvátny – význam cudzieho slova

primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu