Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adenomyóm – význam cudzieho slova

nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva