Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adherentnosť – význam cudzieho slova

priľnavosť, adherencia