Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adhortatívum - význam cudzieho slova

nabádavý konjunktív