Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adiabatický - význam cudzieho slova

označujúci deje prebiehajúce bez výmeny tepla s okolitým prostredím