Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adiptívny - význam cudzieho slova

prípadný; súvisiaci so spočítavaním, skladaním