Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjektívum - význam cudzieho slova

prídavné meno