Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adjudikácia - význam cudzieho slova

prisúdenie práva alebo nároku, verejná súťaž na dodávku tovaru alebo zariadenia