Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

administrácia - význam cudzieho slova

riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie časopisu; kancelária, ekonomicko-prevádzkový útvar