Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

admonícia – význam cudzieho slova

pokarhanie, výčitka