Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

admonícia - význam cudzieho slova

pokarhanie, výčitka