Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adnominálny - význam cudzieho slova

stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena