Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adogmatický - význam cudzieho slova

odmietajúci dogmy