Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adverzatívny – význam cudzieho slova

v jazykovede odporovací