Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

adverzatívny - význam cudzieho slova

v jazykovede odporovací