Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

advokát - význam cudzieho slova

právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca