Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

advokát – význam cudzieho slova

právnik poskytujúci právnu pomoc; obhajca, zástanca