Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerátor – význam cudzieho slova

prevzdušňovacie zariadenie