Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerátor - význam cudzieho slova

prevzdušňovacie zariadenie