Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aeróbny – význam cudzieho slova

vyžadujúci k životu kyslík