Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aeróbny - význam cudzieho slova

vyžadujúci k životu kyslík