Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerodróm – význam cudzieho slova

letisko, spravidla vojenské