Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerodróm - význam cudzieho slova

letisko, spravidla vojenské