Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerogén – význam cudzieho slova

vzácny, tzv. inertný plyn (zo skupiny hélium, neón, kryptón, xenón, radón)