Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerogeológia - význam cudzieho slova

geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií