Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerogeológia – význam cudzieho slova

geologický prieskum terénu na základe leteckých fotografií