Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerolínie – význam cudzieho slova

podniky zabezpečujúce leteckú prepravu osôb a tovaru