Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

aerológia – význam cudzieho slova

náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére