Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agrément - význam cudzieho slova

súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie; dohoda, zmluva