Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agrogeológia – význam cudzieho slova

výskum hornín, z ktorých vzniká pôda