Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agrometeorológia - význam cudzieho slova

náuka o vplyvoch počasia na poľnohospodárstvo