Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

agronóm - význam cudzieho slova

poľnohospodársky odborník; vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku