Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

akreditív – význam cudzieho slova

bankový poverovací list v medzinárodnom obchodnom styku; poverovacia listina; suma zložená v banke a rezervovaná na úhradu určitého tovaru alebo služby