Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

alegát – význam cudzieho slova

doslovný citát z listiny alebo zákona