Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

alegória – význam cudzieho slova

inotaj, symbolické, obrazné vyjadrenie