Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amalgám – význam cudzieho slova

roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti