Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amalgamácia, amalgamovanie – význam cudzieho slova

získavanie vzácnych kovov pôsobením ortute