Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amalgamovať – význam cudzieho slova

spájať kov s ortuťou; pokrývať amalgámom