Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amatér – význam cudzieho slova

človek pestujúci vedu, šport, umenie a pod. zo záľuby, opak profesionála