Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amauróza – význam cudzieho slova

nezvratná strata zraku, slepota