Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambícia – význam cudzieho slova

ctižiadosť, snaha vyniknúť; veľkorysé plány