Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambažúra – význam cudzieho slova

v hudbe: nátisk; chuť piť; dobrá nálada