Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambiciózny – význam cudzieho slova

usilujúci sa vyniknúť, ctižiadostivý