Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ambiofónia – význam cudzieho slova

používanie elektroakustických zariadení v akustických priestoroch; prenos priestorovej informácie z poľa odrazených vĺn v priestore