Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

amblyakúzia – význam cudzieho slova

oslabený sluch, nedoslýchavosť